Actievoorwaarden en spelregels like en winacties

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle like en winacties van Impro Marketing.

 1. Like en winacties worden uitgeschreven door Impro Marketing gevestigd te Rijen. Op like & winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je op een Facebookbericht de gevraagde reactie geeft of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of actie.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie geïnformeerd via een persoonlijk bericht via Facebook. Daarna worden de winnaars ook via Facebook bekend gemaakt.
 10. Impro Marketing kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Impro Marketing hiervoor zorgdragen.
 14. Medewerkers van Impro Marketing zijn uitgesloten van deelname.
 15. De persoonsgegevens die in het kader van like & winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Impro Marketing voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Impro Marketing.
 17. Impro Marketing handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014 .
 18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Impro Marketing via: 013 – 302 9001 of per e-mail via: info@impromarketing.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen telefonisch of via e-mail een reactie.

Contact

Impro Marketing

Ericssonstraat 2
5121 ML Rijen
The Netherlands

+31 (0) 13 – 302 9001

error: Content is protected !!