Online marketing is dood!

Waarom wordt het ene product een succes en het andere niet? Dat vind ik fascinerend.
Na 24 jaar ervaring in marketing durf ik te stellen dat er drie factoren zijn die een succesvol product altijd heeft.

Ten eerste is de kwaliteit van een succesvol product zonder twijfel uitstekend. Het technisch goed functioneren ervan is een voorwaarde voor verkoop. Voor fabrikanten blijft het moeilijk om die kwaliteit altijd op een goed niveau te handhaven. Denk maar aan het recente voorbeeld van de mobiele telefoons van Samsung. Of van de diverse terugroepacties van autofabrikanten.broken phone on white background

Ten tweede is het nut van een succesvol product direct duidelijk. Vroeger bepaalde het soort product of iemand veel of weinig tijd wilde besteden aan de aankoop. Voor een tv trok men veel tijd uit, voor een shampoo weinig.  Internet heeft ervoor gezorgd dat de tijd die het kost om iets uit te zoeken veel korter is geworden. Specialistische kennis over producten kun je gewoon online vinden, je hoeft er niet meer voor naar de winkel.  De klant bepaalt dus zelf hoeveel tijd hij besteedt aan een aankoop. Die kan – ook voor een auto of andere ‘grote’ aanschaf- best kort zijn.
Door die korte contacttijd is de noodzaak van het direct overbrengen van het nut van het product veel groter geworden. Van een succesvol product is het nut in één zin duidelijk. Die zin bevat altijd de WHY en dit is in overeenstemming met wat de klant gelooft.

Ten derde zorgt het merk voor een imago dat een positieve uitstraling heeft. Na de aankoop van het product begint de beleving ervan. Je gaat het gebruiken en je gaat erover praten. Wil je wel aan je buurman vertellen wat het merk van je nieuwe auto is? Kun je voor je nieuwe telefoon wel een bijpassend hoesje vinden? Allemaal zaken waar je als koper vooraf niet altijd over nadenkt maar waarin je wel vertrouwen stelt op het moment dat je de aankoop doet.
Vertrouwen wekken doet een merk door het imago via marketingcommunicatie op te bouwen. Dit is moeilijk en kostbaar en het direct inspelen op gebeurtenissen die het imago kunnen schaden is daarom des te belangrijker. Ook hierin is veel veranderd: onder andere social media zorgen voor een enorme toename aan imagobepalende informatie van bedrijven maar vooral van gebruikers.

De toekomst van marketing


Goede marketing via internet is door bovenstaande ontwikkelingen steeds belangrijker geworden. Ik ben mij vanaf 2009 op online marketing gaan focussen en heb met Impro Marketing het online deel altijd centraal gesteld in de uitvoering van marketing. Vanwege mijn passie voor het hele marketingveld had ik zo een perfecte kapstok om naast online ook over tactische marketing te  praten en waar mogelijk dit elkaar te laten versterken.

Maar anno 2016 durf ik te stellen dat online marketing als apart vakgebied dood is…
Het is namelijk een onlosmakelijk onderdeel geworden van marketing als geheel, geassimileerd zelfs:
het  is niet meer mogelijk zonder online.
Deze stelling heeft een flinke impact op hoe marketing nu wordt uitgevoerd en geeft richting voor de toekomst.

Het afgelopen jaar was een vol jaar; veel  wijzigingen op allerlei gebieden.
Zoekmachines die veranderen, concurrenten die niet stilzitten, maar vooral: klanten die ander gedrag gaan vertonen.
Op zich niets nieuws, maar wat opviel is dat het tempo van de veranderingen significant hoger is.

Een toekomstbeeld schetsen voor over een paar jaar heeft dan ook niet zo veel zin: het wordt onmogelijk alle veranderingen in kaart te brengen en te voorspellen. Daarom is het nu wel noodzaak de marketing weer als één geheel aan te pakken. In organisaties zijn de afgelopen jaren de customer care en andere specifieke online marketingafdelingen uit de grond gestampt. Het is nu tijd om deze afdelingen in één organisatie te integreren.

De klantreis als integratiemethode

De kern van een bedrijf is WHY en marketing heeft als doel dit waarom uit te leggen aan mogelijke klanten.
Marketing omvat alle contactmomenten van een bedrijf met mogelijke klanten.
Een persoon wordt per dag met 5.000 reclame-uitingen geconfronteerd. In dit geweld van boodschappen kan je alleen nog maar opvallen als er tussen de verschillende momenten waarbij iemand met jouw bedrijf in aanraking komt ook een overeenkomst bestaat waardoor iemand in staat is zich een uiting ook te herinneren.

Vaak worden budgetten voor branding zoals radio of tv en sponsoring nog aan andere normen getoetst dan een online campagne die meteen voor prestaties moet zorgen. Terwijl ook de branding uitingen sterk bijdragen aan de vorming van het imago en dus een rol spelen in de aankoopbeslissing.
Wat je met branding en andere marketing uitingen opbouwt, moet in lijn zijn met de performance van de organisatie.
Die performance bestaat uit alle gebieden die te maken hebben met een succesvol product.
Dus de aankoop, de productbeleving, gebruikservaring en service zijn ook het werkgebied van marketing. En bedrijven die het helemaal goed willen doen, gebruiken de feedback van hun klanten voor het verbeteren van het product.

 

Voor mij houdt het in dat ik met mijn klanten ga praten over hoe zij hun toekomst zien; of de WHY blijft bestaan.
Dan kunnen we daarna praten WHAT daar voor nodig is op het gebied van marketing en HOW ik kan helpen dit doel te bereiken.
De manier om online marketing te integreren is om alle contactmoment te benoemen en vast te leggen in de customer journey zowel offline als online. Of liever nog de human journey, want niet iedereen wordt klant maar kan wel een mening hebben over jouw bedrijf of product.

 

 

Kortom:
het is tijd de online marketing kapstok overboord te gooien en de focus op marketing als geheel te zetten. In 2017 zal ik Impro Marketing 3.0 gaan implementeren waarbij wij doorgroeien van online marketing bureau naar tactisch marketing bureau in lijn met mijn passie.
Aan de hand van praktijkcases zal ik meer over dit onderwerp gaan schrijven en dieper ingaan op specifieke gebieden.

Contact

Impro Marketing

Ericssonstraat 2
5121 ML Rijen
The Netherlands

+31 (0) 13 – 302 9001

error: Content is protected !!